Preračunavanje i dvojno iskazivanje cijena

Informiranje potrošača

Informacije o kretanju potrošačkih cijena, kao i sve informacije vezane uz euro i postupak konverzije, nalazit će se na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura (www.euro.hr).

Na istoj stranici objavljivat će se i redovito ažurirati popisi trgovina i drugih poduzeća za koje postoje dokazi da su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene pri konverziji iz kuna u eure (tzv. “crne liste”).

Na istom će mjestu biti dostupne informacije o sudionicima kampanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i udruženja gospodarstvenika koji su se unaprijed obvezali na ispravno preračunavanje cijena. Ove informacije građanima će se prenositi i drugim kanalima informiranja s ciljem da se obuhvati što veći postotak ukupnog stanovništva.

Pravila o preračunavanju cijena

Način preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz nacionalne valute u euro propisan je Uredbom Vijeća EU-a iz 1997. godine.

Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka.

U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. Pri preračunavanju cijena fiksni tečaj konverzije treba se rabiti u punom brojčanom iznosu.

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Uvođenje nove valute može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti.  S ciljem da to spriječi Vlada RH donošenjem zakona o euru i izmjenama odgovarajućih propisa uvodi obvezu dvojnog iskazivanja cijena. Ta će obveza ostat na snazi sve do isteka 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura.

Dvojno iskazivanje cijena omogućava potrošačima da lakše uoče trgovce i ostale poduzetnike koji neopravdano povećavaju cijene ili ih neispravno preračunavaju pri konverziji u novu valutu. Ta se obveza pokazala vrlo učinkovitom u državama članicama koje su dosad uvele euro.

Preračunavanje i dvojno iskazivanje cijena
Scroll to top