Year: 2023

Putujuća izložba “Euro na kotačima”

Putujuća izložba “Euro na kotačima” poseban je edukativni projekt u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom koju provode Vlada i Hrvatska narodna banka, uz sufinanciranje Europske unije. Izložba se održava u 27 hrvatskih gradova, euro će “doputovati” na popularne gradske lokacije, a multimedijski sadržaji posjetiteljima će pružiti sve relevantne informacije o uvođenju eura […]

euroHR – aplikacija za preračunavanje kuna u eure

EuroHR je aplikacija koja, između ostalog, pomaže građanima da lako preračunaju kune u eure i obratno pomoću kalkulatora za konverziju. Osim preračunavanja, u aplikaciji se mogu pronaći odgovori na pitanja o zamjeni kune eurom te saznati vijesti o uvođenju eura te glavne informacije o putujućoj izložbi Euro na kotačima. Aplikacija sadrži i jednostavne i zabavne […]

Od 1. prosinca građani mogu nabaviti početni paket eurokovanica

Mjesec dana prije uvođenja eura kao službenog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskojgrađanima je omogućeno nabavljanje početnih paketa eurokovanica. Kako bi građani bili što spremniji za upotrebu eura u prvim danima 2023., moći će ubankama, Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d. od 1. prosinca 2022. nabaviti najvišedva početna paketa eurokovanica po jednoj transakciji.Početni paket sadržava 33 […]

Scroll to top