DJELATNOSTI UDRUGE

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • okupljanje nezadovoljnih potrošača te njihovo informiranje i educiranje putem medija ili radionica,
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima potrošača,
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova na temu zaštite od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje,
 • stručno i profesionalno usavršavanje zainteresiranih članova,
 • poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem problema na tržištu,
 • surađivanje s istovrsnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim  strukovnim udrugama,
 • vođenje Savjetovališta za zaštitu potrošača,
 • sudjelovanje u radu povjerenstava za zaštitu potrošača,
 • informiranje mladih i građana o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima, sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova i javnih tribina vezanih uz teme zanimljive građanima,
 • promicanje društvene solidarnosti i dobrog upravljanja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i javno informiranje,
 • razvoj civilnog društva i lokalne zajednice,
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje građana i društvu,
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja,
 • zaštita zdravlja a posebno borba protiv svih vrsta ovisnosti i nasilja,
 • razvijanje programa ostvarivanja i zaštite ljudskih prava,
 • praćenje javnih politika i javnog zagovaranja,
 • razvoj ruralnih područja,
 • razvoj društvenog kapitala i filantropije,
 • razvoj međunarodne suradnje i mobilnosti,
 • osiguravanje stručne potpore kod osnivanja, organiziranja i poslovanja pojedinih udruga i građanskih inicijativa,
 • organiziranje slobodnog vremena za mlade i građane,
 • angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama,
 • provođenje programa volonterskih centara,
 • pružanje socijalnih usluga stariji osobama i osobama sa posebnim potrebama, sukladno posebnim propisima,
 • pružanje pomoći i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te nezaposlenima,
 • pružanje pomoći i socijalnih usluga te podrška osobama s invaliditetom,
 • pružanje pomoći i socijalnih usluga te podrška gluhim i nagluhim osobama,
 • obavlja drugih djelatnosti koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Udruge.
Scroll to top