POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Članovi Udruge redovito sudjeluju na Povjerenstvima za reklamacije potrošača (HEP, Vodovod i odvodnja, Gradska čistoća) te na skupštinama Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Zagreb.

Povjerenstvo odlučuje o reklamacijama potrošača koje se odnose na javne usluge. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova, a svaki član Povjerenstva iznosi svoje izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik. Svaki član povjerenstva dobiva na uvid svoj primjerak zapisnika sastanka. Povjerenstvo ne može djelovati ukoliko nema prisutnih predstavnika iz udruga za zaštitu potrošača. Na dosadašnjim povjerenstvima su se rješavali prigovori potrošača u vezi naplate duga za isporučenu vodu, otpisa zaračunatih kamata, zastare.

Scroll to top