PROVEDENI PROJEKTI

  • 2005. i 2006. godina provedba projekta „Informiranje o zaštiti potrošača“ – sa projektom se informiralo građane o potrošačkim pravima.
  • 2006. godina provedba projekta „Preventivna zaštita potrošača“ – cilj projekta je zaštititi građane prije nastanka problema tj. upoznati ih sa njihovim zakonskim pravima tako da sa svojim znanjem znaju sami sebe zaštititi.
  • 2007. godina proveden projekt „Edukacija o zaštiti potrošača“ – u sklopu kojeg je organizirano predavanje po osnovnim školama i drugim obrazovnim institucijama.
  • 2008. godina proveden projekt „Primarna edukacija“ – u sklopu kojeg je organizirano predavanje za učenike prvih razreda osnovnih škola o zaštiti potrošača. Cilj projekta je upoznati djecu u najranijoj dobi sa potrošačkim navikama kako bi razumno kroz svoj život upravljali sa svojim novcem.
  • 2009. godina proveden projekt „Mini savjetovalište Šibensko-kninske županije“ – U sklopu rada „Šibenskog potrošača“ pokrenut o je Mini savjetovalište za zaštitu potrošača kroz koji se građanima pružala pomoć u ostvarivanju njihovih zakonskih prava.
  • Od 2010. do 2021. godine proveden projekt „Savjetovalište za zaštitu potrošača“ – u sklopu projekta se pružalo informiranje i savjetovanje građana sa područja grada Šibenika o njihovim potrošačkim pravima, rješavali su se njihovi potrošački problemi koje smo prosljeđivali i drugim nadležnim institucijama.
Scroll to top