SAVJETOVALIŠTE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

U sklopu rada Udruge „Šibenski potrošač“ dugi niz godina aktivno djeluje Savjetovalište za zaštitu potrošača.

Kroz rad Savjetovališta volonteri Udruge dobrovoljno bez naknade informiraju i savjetuju potrošače o pravima i zaštiti potrošača na razini RH i EU putem emaila i telefona Udruge „Šibenski potrošač“.

Scroll to top